Zaměstnanci

Pedagogičtí pracovníci

Ing. Bc. BERÁNKOVÁ Jana – ředitelka školy

Ing. Bc. JAKUBŮV Pavel – zástupce ředitele školy

Mgr. CTIBOROVÁ Martina – učitelka, 1.stupeň

Mgr. FIŠEROVÁ Marie – učitelka, 2.stupeň

Mgr. ŠTĚPÁNKOVÁ Nikola – učitelka, 1. stupeň

Mgr. SVOBODOVÁ Jana – učitelka, 1.stupeň

Mgr. LORENCOVÁ Jitka – učitelka, 2. stupeň

Mgr. JEDLIČKOVÁ Lenka – učitelka, 1. stupeň

TICHÁ Jana – učitelka, 1.stupeň

ZHORNÁ Marie – zástupkyně ředitele pro ŠD, asistentka pedag.

Mgr. ŘÁSNÁ Jitka – učitelka, 2.stupeň

BcA. KLIMPELLOVÁ Daniela – učitelka, 2.stupeň

Mgr. VESELÁ Iva – učitelka, 2.stupeň

KRÁTKÁ Petra – asistentka pedagoga

DĚDKOVÁ Lenka – asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD

BERANOVÁ Kateřina – asistentka pedagoga

CHOMÁTOVÁ Markéta – asistentka pedagoga

Správní zaměstnanci

SLAVATOVÁ Marie – domovnice-uklízečka

TOMÁŠOVÁ Helena – uklízečka

MACEŠKA Petr – domovník-údržbář