Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy. Poskytování poradenských služeb na školách se řídí vyhláškou 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Členy týmu ŠPP jsou:

Výchovný a kariérový poradce – Mgr. Jana Svobodová

Konzultační hodiny:

  • pro rodiče – pátek – 11:00 - 12:00
  • pro žáky – čtvrtek – 12:00 - 13:00

Kontakt: jana.svobodova@zsnaceradec.cz

Školní metodik prevence – Mgr. Marie Fišerová

Konzultační hodiny:

  • pro rodiče – úterý – 11.10 – 11.55
  • pro žáky – pondělí – 12.05 – 12.50

Kontakt: marie.fiserova@zsnaceradec.cz

Školní poradenské pracoviště Typ: PDF dokument, Velikost: 243.9 kB

Důležité kontakty

Pedagogicko-psychologická poradna – provoz, kontakty Typ: DOC dokument, Velikost: 201 kB

Středisko výchovné péče Typ: PDF dokument, Velikost: 376.17 kB

Středisko adiktologických služeb Magdaléna, o.p.s.