Aktivity školy

Projekty: Tandemová výuka, která je financovaná z realizace projektu „Pomáháme školám k úspěchu“ a z projektu Škola v pohodě IV. Jedná se o účast dvou pedagogů v jedné vyučovací hodině. Je to způsob propojení mezipředmětových vztahů přímo ve vyučování. Dva učitelé (každý s jinou aprobací) vyučují žáky jedno téma, ale z různých úhlů pohledu (např. z pohledu matematiky a zeměpisu, apod.), zrealizujeme „otevřenou školu“.

Patronát 9. a 8. třída pro prvňáky a 7. a 8. třída pro předškoláky v MŠ.