Proč studovat v ZŠ Načeradec

Široká podpora výuky cizích jazyků

Výuka anglického jazyka od 3. třídy, německého od 7. třídy, pravidelné kurzy "English in Action Week".

Dvorní fotograf

Vlastní profesionální fotograf, výherce Czech Press Photo.

Pozitivní klima ve škole

Rodinné prostředí - menší počet žáků ve třídách. Úzký kontakt a komunikace žák → učitel → rodič.

Projektové dny zařazené do výuky

Podporujeme krátkodobé i dlouhodobé projekty, které realizujeme přímo ve výuce.

Moderní výukové programy

Rádi využíváme moderní metody výuky (interaktivní projektor, nová PC učebna, cloud computing). Výuka ICT a její aplikace v reálném životě.

Školní družina

Vlastní školní družina v budově školy. Měsíční poplatek 100,- Kč.

Individuální přístup k žákům

Podporujeme integrované žáky ve výuce s pomocí asistentů pedagoga.