Volitelné předměty a zájmová činnost

Volitelné předměty 2023 - 2024

Volitené předměty
6. třída Seminář z ČJ               1 h týdně, celá třída J. Řásná

7.

třída

Seminář z ČJ 1 h týdně, celá třída M. Fišerová

8.

třída

Seminář z ČJ 1 h týdně, celá třída J. Řásná

9.

třída

Seminář z M 1 h týdně, celá třída I. Veselá
  Provoz a údržba domácnosti 1h týdně, dle zájmu J. Řásná
  Sportovní činnosti 1h týdně, dle zájmu D. Klimpellová
  Technické kreslení 1 h týdně, dle zájmu P. Jakubův
  Spec. ped. péče dle doporučení SPZ J. Svobodová, M. Fišerová

Kroužky

Kroužky
Kroužky (zajišťované pedag.pracovníky):
Název kroužku Hodiny/ počet skupin Vedoucí
Keramika úterý 1x za 14 dní pro 3. třídu I. Veselá, Chomátová
Florbal pro 4. a 5. třídu pátek 1x za 14 dní J. Svobodová
Sborový zpěv pro 3. až 5. třídu každé pondělí L. Jedličková
Tvořivá čeština pondělí pro 8. ročník J. Řásná
Matematická praktika pondělí pro 8. ročník I. Veselá
Keramika středa 1x za 14 dní pro 4. a 5. třídu Ctiborová, Beranová
Biologický kroužek středa 12 až 13 hodin pro 2. stupeň P. Jakubův
Společenské a deskové hry 3. a 4. tř. čtvrtek 1x za 14 dní12 – 12:50 h M. Chomátová
Čtenářská gramotnost 3. až 5. třída čtvrtek 1x za 14 dní12 – 12:50 h N. Štěpánková