Historie

Načeradskou elementární školu máme doloženu v letech 1677 – 1713. Byla ve špatném stavu a bylo přislíbeno, že v roce 1716 začne stavba nové školy. Až v roce 1836 byla nově postavena trojtřídní škola. Navštěvovalo ji 309 žáků z Načeradce, Olešné, Vračkovic, Pravětic a Karhule.

Historická budova školyPo požáru roku 1837 se vyučovalo v různých provizoriích. Nová budova školy byla opět postavena roku 1838. Trojtřídní se stala roku 1863 a roku 1883 již čtyřtřídní.

Měšťanská škola byla zřízena v Načeradci roku 1919. Roku 1929 začala přestavba školní budovy a roku 1930 již byla kolaudována.

Roku 1938 byla měšťanská škola přeměněna na školu újezdní. Do obvodu školy byly zahrnuty obce Vračkovice, Olešná, Buková, Tisek, Horní Lhota, Slavětín, Pravonín, Daměnice, Pravětice, Býkovice a Křížov.

Novodobá budova školyOd roku 1948 byla měšťanka přejmenována na školu střední. Nadále sloužila stará školní budova z roku 1838 rozšířená o přístavbu z roku 1929. 22.listopadu 1959 byla slavnostně otevřena nová tělocvična školy.

Škola procházela jen nezbytnými rekonstrukcemi, při nichž se zpravidla řešil havarijní stav objektu. Název školy se měnil v souladu s prováděnými reformami ve školství. Výuka v této budově probíhala do 30. června 1998.

Následující školní rok byl zahájen již v nové budově. Objekt staré školy je v současnosti majetkem firmy SACH.