Základní informace

Školní jídelna pracuje jako součást Základní školy a mateřské školy Načeradec. Zabezpečuje především stravování dětí MŠ, žáků základní školy a vlastních zaměstnanců školy.

Čerpané dotace:

  • Ovoce do škol a Mléko do škol
  • Obědy pro děti – z nadace WOMEN FOR WOMEN
  • Obědy do škol ze Středočeského kraje.

Kromě toho ještě dva sponzoři podporují zajištění obědů pro potřebné žáky.
Nově v jídelníčku možnost výběru zeleninových salátů.

V rámci doplňkové činnosti poskytuje stravování cizím strávníkům.

Ve školní jídelně pracují čtyři zaměstnankyně.

Způsob objednávání a odhlašování stravy

  • osobně v kanceláři ŠJ
  • telefonicky na čísle 734 362 075

Strávníci se přihlašují nebo odhlašují vždy den předem, popřípadě do 7:30 hod. ráno téhož dne.

Způsob placení stravného

Děti MŠ, žáci základní školy a její zaměstnanci hradí stravné vždy do 25. dne předchozího měsíce, a to zřízením trvalého příkazu k úhradě stravného u svého peněžního ústavu.

Vyúčtování odebrané stravy probíhá dvakrát ročně – v měsíci září a únoru.

Přeplatky jsou vráceny na účet strávníka.

Cizí strávníci platí v hotovosti v kanceláři ŠJ nebo na účet ZŠ a MŠ Načeradec.

Číslo účtu ZŠ a MŠ Načeradec: 325881379/0800

Variabilní symbol pro všecny platby: 70993661

Specifický symbol pro žáky: datum narození

Do zprávy pro příjemce jméno strávníka

Zaměstnanci

Sibalová Helena – vedoucí ŠJ

Filipová Monika – vedoucí kuchařka

Kupcová Alena – kuchařka

Vacíková Ludmila – kuchařka