Omlouvání žáků

Zákonný zástupce žáka je povinen informovat školu o nepřítomnosti žáka (osobně, telefonicky, e-mailem) ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.

Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze, když si ho vyzvedne osobně zákonný zástupce nebo jím písemně pověřená osoba starší 18 let.

Za žáka, který se nedostaví na vyučování (např. po polední přestávce) nebo na zájmovou činnost ŠD, nenese škola odpovědnost.