GDPR

Úvod

Základní škola a mateřská škola Načeradec dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje nezbytné pro výchovně vzdělávací činnost a chod školy především v souladu s důvody uvedenými v čl. 6 odst. 1 písm. b)-f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“. V omezených případech na základě písemného souhlasu či výslovného písemného souhlasu subjektu údajů, jak je definováno Nařízením.

Uplatnění práva v oblasti osobních údajů

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

  • datové schránky, ID DS: biimdvh,
  • e-mailu na adrese zs@zsnaceradec.cz
  • pošty – adresa školy: Základní škola a mateřská škola Načeradec, příspěvková organizace, Lhotecká 270, Načeradec, PSČ 257 08

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Nařízení představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, které bude od 25. května 2018 přímo stanovovat pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu údajů (fyzické osoby). V českém právním prostředí tak Obecné nařízení od 25. května 2018 nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, resp. zákon o ochraně osobních údajů jednou s povinností obce   je  „Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů“ a to dle   čl. 37 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Martina Švecová, e-mail: svec.martina@seznam.cz, tel. 732 449 978

Informace pro zákonné zástupce

Informace-o-ochraně-osobních-údajů-pro-zákonné-zástupce.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 223,9 kB

Informace pro děti

Informace-o-ochraně-osobních-údajů-pro-děti.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 559,85 kB

Agendy

Agendy-zpracovávané-správcem-údajů-ZŠ-a-MŠ-Načeradec-2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 335,5 kB

Osvětový leták pro děti

Osvětový-leták-pro-děti.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,42 MB

Osvětový leták pro mládež

Osvětový-leták-pro-mládež.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,18 MB

Směrnice provozu kamerového systému

GDPR.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,33 MB