Volitelné předměty

Volitelné předměty

6. třída Seminář z M 1 h týdně, celá třída
7.třída Seminář z ČJ 1 h týdně, celá třída
Práce s tech.mat. 1 h týdně, 1/2 třídy
Příprava pokrmů 1 h týdně, 1/2 třídy
8.třída Provoz a údrž. dom. 1 h týdně,1. pol.
Design a konstruování 1 h týdně, 2. pol.
Seminář z ČJ 1 h týdně, celá třída
9.třída Seminář z ČJ 1 h týdně, celá třída
Technické kreslení 1 h týdně, celá třída
Spec. ped. péče dle doporučení SPZ

 

Naše škola je zapojena do projektů

  • škoda v pohoděŠkola v pohodě II
  • Google AppsGoogle Apps for Education
  • Ovoce do školOvoce do škol
  • iTecSeznam se bezpečně
  • iTecAktivní škola