Volitelné předměty

Volitelné předměty

 

Volitelné předměty:
6. třída Seminář z ČJ 1 h týdně, celá třída M. Fišerová
7.třída Seminář z ČJ 1 h týdně, celá třída J. Řásná
8.třída Seminář z ČJ 1 h týdně, celá třída L. Jedličková
9.třída Seminář z M 1 h týdně, celá třída J. Beránková
Provoz a údržba domácnosti 1h týdně, dle zájmu J. Řásná
Sportovní činnosti 1h týdně, dle zájmu D. Klimpellová
Technické kreslení 1 h týdně, dle zájmu P. Jakubův
Spec. ped. péče dle doporučení SPZ J. Svobodová, M. Fišerová

Naše škola je zapojena do projektů