Volitelné předměty

Volitelné předměty

6. třída Seminář z M 1 h týdně, celá třída
7.třída Seminář z ČJ 1 h týdně, celá třída
  Práce s tech.mat. 1 h týdně, 1. pol.
  Příprava pokrmů 1 h týdně, 2. pol
8.třída Provoz a údrž. dom. 1 h týdně,1. pol.
  Design a konstruování 1 h týdně, 2. pol.
  Seminář z ČJ 1 h týdně, celá třída
9.třída Seminář z ČJ 1 h týdně, celá třída
  Technické kreslení 1 h týdně, celá třída
  Spec. ped. péče dle doporučení SPZ

Naše škola je zapojena do projektů