Školní družina

Školní družina

Školní družina je rozdělena do 2 oddělení. Každé oddělení má vlastní prostory, kde si děti hrají a relaxují. Každé oddělení má kapacitu 29 dětí.

Školní družinu navštěvují převážně děti od 1. – 5. třídy.

Provozní doba školní družiny

  • pondělí – pátek
  • 6:30h – 7:05h a 11:00h – 16:30h

Zaměstnanci

  • Zhorná Marie – vedoucí vychovatelka, 2. oddělení
  • Adéla Králová – vychovatelka, 1. oddělení
  • Lenka Dědková – vychovatelka

 

 

 

mobil ŠD: +420 731 026 823

Provoz v družině se řídí řádem školní družiny.

Naše škola je zapojena do projektů