druzina

Školní družina

Školní družina

Školní družina je rozdělena do 2 oddělení. Každé oddělení má vlastní prostory, kde si děti hrají a relaxují. Každé oddělení má kapacitu 29 dětí.

Školní družinu navštěvují převážně děti od 1. – 5. třídy.

Provozní doba školní družiny

  • pondělí – pátek
  • 6:30h – 7:05h a 11:00h – 16:00h

Zaměstnanci

  • Zhorná Marie – vedoucí vychovatelka, 1. oddělení
  • Dana Štekerová – vychovatelka, 2. oddělení

Provoz v družině se řídí řádem školní družiny.

Naše škola je zapojena do projektů

  • škoda v pohoděŠkoda v pohodě
  • Google AppsGoogle Apps for Education
  • Ovoce do školOvoce do škol
  • iTecEnglish in Action Week
  • iTecSeznam se bezpečně
  • iTecACES