Školní jídelna

Školní jídelna pracuje jako součást Základní školy a mateřské školy Načeradec. Zabezpečuje především stravování dětí MŠ, žáků základní školy a vlastních zaměstnanců školy.

V rámci doplňkové činnosti poskytuje stravování cizím strávníkům.

Ve školní jídelně pracují čtyři zaměstnankyně.

Způsob objednávání a odhlašování stravy

 • osobně v kanceláři ŠJ
 • telefonicky na čísle 734 362 075

Strávníci se přihlašují nebo odhlašují vždy den předem, popřípadě do 7:30 hod. ráno téhož dne.

Způsob placení stravného

Děti MŠ, žáci základní školy a její zaměstnanci hradí stravné vždy do 25. dne předchozího měsíce, a to zřízením trvalého příkazu k úhradě stravného u svého peněžního ústavu.

Vyúčtování odebrané stravy probíhá dvakrát ročně – v měsíci září a únoru.

Přeplatky jsou vráceny na účet strávníka.

Cizí strávníci platí v hotovosti v kanceláři ŠJ nebo na účet ZŠ a MŠ Načeradec.

Číslo účtu ZŠ a MŠ Načeradec: 325881379/0800

Variabilní symbol pro všecny platby: 70993661

Specifický symbol pro žáky: datum narození

Do zprávy pro příjemce jméno strávníka

Zaměstnanci

 • Sibalová Helena – vedoucí ŠJ
 • Filipová Monika – vedoucí kuchařka
 • Vítková Věra – kuchařka
 • Vacíková Ludmila – kuchařka

Fotogalerie

Naše škola je zapojena do projektů

 • škoda v pohoděŠkola v pohodě II
 • Google AppsGoogle Apps for Education
 • Ovoce do školOvoce do škol
 • iTecAktivní škola
 •  
 • eTwinningVýuka, co má šťávu
 • iTecPomáháme školám
 • iTecSeznam se bezpečně
 • iTecAktivní škola
 • Venkovní areál