Školní jídelna

Školní jídelna pracuje jako součást Základní školy a mateřské školy Načeradec. Zabezpečuje především stravování dětí MŠ, žáků základní školy a vlastních zaměstnanců školy. V rámci doplňkové činnosti poskytuje stravování cizím strávníkům. Ve školní jídelně pracují čtyři zaměstnankyně.

Způsob objednávání a odhlašování stravy

 • osobně v kanceláři ŠJ
 • telefonicky na čísle 734 362 075
Strávníci se přihlašují nebo odhlašují vždy den předem, popřípadě do 7:30 hod. ráno téhož dne.

Způsob placení stravného

Děti MŠ, žáci základní školy a její zaměstnanci hradí stravné vždy do 25. dne předchozího měsíce, a to zřízením trvalého příkazu k úhradě stravného u svého peněžního ústavu. Vyúčtování odebrané stravy probíhá dvakrát ročně - v měsíci září a únoru. Přeplatky jsou vráceny na účet strávníka. Cizí strávníci platí v hotovosti v kanceláři ŠJ.

Zaměstnanci

 • Sibalová Helena - vedoucí ŠJ
 • Filipová Monika - vedoucí kuchařka
 • Vítková Věra - kuchařka
 • Vacíková Ludmila - kuchařka

Fotogalerie

Naše škola je zapojena do projektů

 • škoda v pohoděŠkola v pohodě
 • Google AppsGoogle Apps for Education
 • Ovoce do školOvoce do škol
 • iTecSeznam se bezpečně
 • iTecAktivní škola