O škole

Současnost školy

Naše škola patří mezi malé venkovské školy. I v letošním školním roce máme povolenou výjimku od zřizovatele.

2015_06_02_5102

Žáci se vyučují v 9 kmenových třídách: v 7 odborných pracovnách – F+CH, Vv+Hv, dvě pracovny počítačů, cvičná kuchyň, učebna s Interaktivní tabulí, školní dílna. Dále má škola v budově vlastní tělocvičnu se zázemím. Pečuje o školní pozemek, který je asi 200 m od budovy. Vybavení školy, školní družiny i školní jídelny je průběžně modernizováno. Škola má bezbariérový přístup, v budově školy sídlí ordinace lékařů a pošta.

Vzdělávací programy

Na 1. i 2. stupni vyučujeme podle ŠVP Cesta k poznání. V rámci daného vzdělávacího programu je žákům vedle povinných předmětů předkládána od 6. ročníku nabídka volitelných předmětů. Žáci a pedagogové mají přístup na internet. Učební plány pro 1. a 2. stupeň ŠVP jsou v Dokumentech ZŠ.

Investice do rozvoje vzdělávání

eu
Základní škola a mateřská škola Načeradec, příspěvková organizace se zapojila do dotačního programu EU – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1-počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Realizace projektu byla ukončena 31. 7. 2013

Místní akční plán pro oblast školství a vzdělávání ORP Vlašim III

ZŠ a MŠ Načeradec je zapojena do projektu Místní akční plán pro oblast školství a vzdělávání
ORP Vlašim III, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023093, který je financován ze zdrojů Evropské unie.

Naše škola je zapojena do projektů