kontakt

O škole

Současnost školy

Naše škola patří mezi malé venkovské školy. V letošním školním roce máme 119 žáků. V loňském školním roce jsme měli 124 žáků. Opět žádáme zřizovatele o udělení výjimky.

2015_06_02_5102 Ve škole působí 15 pedagogických pracovníků a 3 správní zaměstnanci.

Žáci se vyučují v 9 kmenových třídách:
v 6 odborných pracovnách – F+CH, Vv+Hv, pracovna počítačů, cvičná kuchyň, pracovna šití, školní dílna.

Dále má škola v budově vlastní tělocvičnu se zázemím. Pečuje o školní pozemek, který je asi 200 m od budovy.

Vybavení školy, školní družiny i školní jídelny je průběžně modernizováno. Škola má bezbariérový přístup, v budově školy sídlí ordinace lékařů a pošta.

Vzdělávací programy

Na 1. i 2. stupni vyučujeme podle ŠVP Cesta k poznání. V rámci daného vzdělávacího programu je žákům vedle povinných předmětů předkládána od 6. ročníku nabídka volitelných předmětů. Žáci a pedagogové mají přístup na internet.

Učební plány pro 1. a 2. stupeň ŠVP jsou v Dokumentech ZŠ.

Investice do rozvoje vzdělávání


eu
Základní škola a mateřská škola Načeradec, okr. Benešov se zapojila do dotačního programu EU – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1-počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Realizace projektu ukončena 31. 7. 2013

Naše škola je zapojena do projektů

  • škoda v pohoděŠkoda v pohodě
  • Google AppsGoogle Apps for Education
  • Ovoce do školOvoce do škol
  • iTecEnglish in Action Week
  • iTecSeznam se bezpečně
  • iTecACES