Organizace školního roku

Organizace školního roku 2023/2024
4. 9. 2023 – začátek vyučování ve školním roce 2023/2024
23. – 25.10 2023 – ředitelské volno
26. – 27.10. 2023 – podzimní prázdniny
23. 12. 2023 – 2. 1. 2024 – vánoční prázdniny
31. 1. 2024 – předání vysvědčení za 1. pololetí
2.2. 2024 – pololetní prázdniny
11. 3. – 17. 3. 2024 – jarní prázdniny v okrese Benešov
28. 3. 2024 – velikonoční prázdniny
28. 6. 2024 – konec výuky, předání vysvědčení
29. 6. – 1. 9. 2024 – hlavní prázdniny
2. 9. 2024 – začátek školního roku 2024/2025

 

Organizace školního roku na stránkách MŠMT 2023/2024

 

Zvonění

  • Žáci mají umožněn vstup a pobyt v budově školy 20 minut před začátkem vyučování  a o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním ve vestibulu budovy.
zvonění vyučování/přestávka
7.05 – 7.20 příprava na vyučování
7.20 – 8.05 1.vyučovací hodina
8.05 – 8.20 přestávka
8.20 – 9.05 2.vyučovací hodina
9.05 – 9.20 přestávka
9.20 –10.05 3. vyučovací hodina
10.05–10.15 přestávka
10.15-11.00 4. vyučovací hodina
11.00-11.10 přestávka
11.10-11.55 5. vyučovací hodina
11.55-13.00 přestávka
13.00-13.45 1.odpolední vyučovací hodina
13.45-13.55 přestávka
13.55-14.40 2. odpolední vyučovací hodina

Naše škola je zapojena do projektů