Organizace školního roku

Školní rok

 • Začátek školního roku – 2. září 2019
 • Konec prvního pololetí: 30. ledna 2020
 • Konec druhého pololetí: 30. června 2020

Prázdniny

 • Podzimní prázdniny: 29. října a 30. října 2019
 • Vánoční prázdniny: 23. prosince 2019 až 3. ledna 2020
 • Pololetní prázdniny: 31. ledna 2020
 • Jarní prázdniny: 10.2. až 16. 2. 2020
 • Velikonoční prázdniny:  9. dubna a 10. dubna 2020
 • Hlavní prázdniny: od 1. července 2019 do 31. srpna 2020
 • Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve středu 1. září 2020.

Zvonění

 • Žáci mají umožněn vstup a pobyt v budově školy 20 minut před začátkem vyučování  a o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním ve vestibulu budovy.
zvonění vyučování/přestávka
7.05 – 7.20 příprava na vyučování
7.20 – 8.05 1.vyučovací hodina
8.05 – 8.20 přestávka
8.20 – 9.05 2.vyučovací hodina
9.05 – 9.20 přestávka
9.20 –10.05 3. vyučovací hodina
10.05–10.15 přestávka
10.15-11.00 4. vyučovací hodina
11.00-11.10 přestávka
11.10-11.55 5. vyučovací hodina
11.55-13.00 přestávka
13.00-13.45 1.odpolední vyučovací hodina
13.45-13.55 přestávka
13.55-14.40 2. odpolední vyučovací hodina

Naše škola je zapojena do projektů