Organizace školního roku

Školní rok

 • Začátek školního roku – 1. září 2021
 • Konec prvního pololetí: 31. ledna 2022
 • Konec druhého pololetí: 30. června 2022

Prázdniny

 • Podzimní prázdniny: 27. října a 29. října 2021
 • Vánoční prázdniny: 23. prosince 2021 až 2. ledna 2022
 • Pololetní prázdniny: 4. února 2022
 • Jarní prázdniny: 28. 2. až 6. 3. 2022
 • Velikonoční prázdniny:  14. dubna 2022
 • Hlavní prázdniny: od 1. července 2022 do 31. srpna 2022
 • Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne 1. září 2022.

Zvonění

 • Žáci mají umožněn vstup a pobyt v budově školy 20 minut před začátkem vyučování  a o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním ve vestibulu budovy.
zvonění vyučování/přestávka
7.05 – 7.20 příprava na vyučování
7.20 – 8.05 1.vyučovací hodina
8.05 – 8.20 přestávka
8.20 – 9.05 2.vyučovací hodina
9.05 – 9.20 přestávka
9.20 –10.05 3. vyučovací hodina
10.05–10.15 přestávka
10.15-11.00 4. vyučovací hodina
11.00-11.10 přestávka
11.10-11.55 5. vyučovací hodina
11.55-13.00 přestávka
13.00-13.45 1.odpolední vyučovací hodina
13.45-13.55 přestávka
13.55-14.40 2. odpolední vyučovací hodina

Naše škola je zapojena do projektů