Zaměstnanci

Pedagogičtí pracovníci

 • Ing. Bc. BERÁNKOVÁ Jana – ředitelka školy
 • Ing. Bc. JAKUBŮV Pavel – zástupce ředitele školy
 • Mgr. CTIBOROVÁ Martina – učitelka, 1.stupeň
 • Mgr. FIŠEROVÁ Marie – učitelka, 2.stupeň
 • Ing. KRATOCHVÍLOVÁ Zdeňka  – učitelka 1. stupeň
 • Mgr. SVOBODOVÁ Jana – učitelka, 1.stupeň
 • Mgr. LORENCOVÁ Jitka – učitelka, 2.stupeň
 • ŠTEKEROVÁ Dana – asistentka pedag.,vychovatelka
 • Mgr. JEDLIČKOVÁ Lenka – učitelka, 1. stupeň
 • TICHÁ Jana – učitelka, 1.stupeň
 • ZHORNÁ Marie – ved.vychov., asistentka pedag.
 • Mgr. ŘÁSNÁ Jitka, učitelka, 2.stupeň
 • BcA. KLIMPELLOVÁ Daniela, učitelka, 2.stupeň
 • Ing. Valenta Lukáš, učitel, 2.stupeň
 • Mgr. HOUDKOVÁ Jana, učitelka, 2. stupně
 • DĚDKOVÁ Lenka – asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD
 • Kateřina Beranová – asistentka pedagoga, školní asistentka

Správní zaměstnanci

 • SLAVATOVÁ Marie – domovnice-uklízečka
 • TOMÁŠOVÁ Helena – uklízečka
 • MACEŠKA Petr – domovník-údržbář

Ostatní zaměstnanci

 • Adéla Králová – školní asistentka

Naše škola je zapojena do projektů