Zaměstnanci

Pedagogičtí pracovníci
 • Ing. Bc. BERÁNKOVÁ Jana - ředitelka školy
 • Mgr. HOUDKOVÁ Jana - zástupkyně ředitele školy
 • Mgr. CTIBOROVÁ Martina - učitelka, 1.stupeň
 • Mgr. FIŠEROVÁ Marie - učitelka, 2.stupeň
 • Mgr. JEDLIČKOVÁ Lenka - učitelka MŠ - vychovatelka ŠD
 • Ing. KRATOCHVÍLOVÁ Zdeňka  – učitelka 1. stupeň
 • Mgr. SVOBODOVÁ Jana - učitelka, 1.stupeň
 • Mgr. LORENCOVÁ Jitka - učitelka, 2.stupeň
 • Ing. Bc. JAKUBŮV Pavel - učitel, 2.stupeň
 • ŠTEKEROVÁ Dana - asistentka pedag.,vychovatelka
 • Mgr. JEDLIČKOVÁ Lenka - učitelka, 1. stupeň
 • TICHÁ Jana - učitelka, 1.stupeň
 • ZHORNÁ Marie - ved.vychov., asistentka pedag.
 • Mgr. NĚMCOVÁ Denisa, učitelka, 2.stupeň
 • Mgr. ŘÁSNÁ Jitka, učitelka, 2.stupeň
 • Mgr. Lucie Melenová, učitelka, 2.stupeň
Správní zaměstnanci
 • SLAVATOVÁ Marie - domovnice-uklízečka
 • TOMÁŠOVÁ Helena - uklízečka
 • MACEŠKA Petr - domovník-údržbář
Ostatní zaměstnanci
 • Kateřina Beranová - školní asistentka

Naše škola je zapojena do projektů

 • škoda v pohoděŠkola v pohodě
 • Google AppsGoogle Apps for Education
 • Ovoce do školOvoce do škol
 • iTecSeznam se bezpečně
 • iTecAktivní škola