Mateřská škola

Mateřská škola sídlí v samostatné budově v klidné části na okraji obce. Dětem je k dispozici velká zahrada se vzrostlými stromy, prolézačkami a pískovištěm.

Školka má dvě oddělení.

Mateřská škola pracuje podle ŠVP „Svět očima dětí“, který vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.

Děti mají bohatou kulturní náplň – navštěvujeme divadelní představení, zapojujeme se do soutěží pořádaných základní školou, vystupujeme na společných veřejných besídkách. Pořádáme besídky pro rodiče, vycházky do přírody, výlety, cesty za pohádkovými postavami a mnohé další akce.

Provozní doba

  • pondělí-pátek
  • 6.30 – 16.30 hod

Zaměstnanci

Zástupce ředitele pro MŠ: Bc. Jana Smetanová

Učitelka: Lucie Felisová

Učitelka: Jaroslava Lesinová

Učitelka: Mgr. Iva Veselá

Školní asistent: Marie Zhorná

Školnice: Alena Kotková

Uklízečka: Jaroslava Brázová

Naše škola je zapojena do projektů