Mateřská škola

Mateřská škola sídlí v samostatné budově v klidné části na okraji obce. Dětem je k dispozici velká zahrada se vzrostlými stromy, prolézačkami a pískovištěm.

Školka má dvě oddělení.

Mateřská škola pracuje podle ŠVP „Svět očima dětí“, který vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.

Děti mají bohatou kulturní náplň – navštěvujeme divadelní představení, zapojujeme se do soutěží pořádaných základní školou, vystupujeme na společných veřejných besídkách. Pořádáme besídky pro rodiče, vycházky do přírody, výlety, cesty za pohádkovými postavami a mnohé další akce.

Provozní doba

  • pondělí-pátek
  • 6.30 – 16.30 hod

Zaměstnanci:

Zástupce ředitele pro MŠ: Bc. Jana Smetanová

Učitelka: Adéla Králová

Učitelka: Jaroslava Lesinová

Učitelka: Jana Macešková

asistent pedagoga –  Šárka Jelínková
školní asistent – Milena Bělohlávková
školnice – Jaroslava Brázová
uklízečka – Kateřina Špačková

Naše škola je zapojena do projektů