skolka

Mateřská škola

Mateřská škola sídlí v samostatné budově v klidné části na okraji obce. Dětem je k dispozici velká zahrada se vzrostlými stromy, prolézačkami a pískovištěm.

Školka má dvě oddělení. Pro školní rok 2017/2018 bylo zapsáno 46 dětí.

Mateřská škola pracuje podle školního plánu „Svět očima dětí“, který vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.

Děti mají bohatou kulturní náplň – navštěvujeme divadelní představení, zapojujeme se do soutěží pořádaných základní školou, vystupujeme na společných veřejných besídkách. Pořádáme besídky pro rodiče, pěší túry, výlety, cesty za pohádkovými postavami a mnohé další akce.

Provozní doba

  • pondělí-pátek
  • 6.30 – 16.30 hod

Zaměstnanci

Zástupce ředitele pro MŠ – Bc. Jana Smetanová

Učitelky: Mgr. Lenka Jedličková

Jaroslava Lesinová

Mgr. Iva Veselá

Školnice: Alena Kotková

Uklízečka: Jaroslava Brázová

Naše škola je zapojena do projektů

  • škoda v pohoděŠkoda v pohodě
  • Google AppsGoogle Apps for Education
  • Ovoce do školOvoce do škol
  • iTecEnglish in Action Week
  • iTecSeznam se bezpečně
  • iTecACES