skolka

Mateřská škola

Mateřská škola sídlí v samostatné budově v klidné části na okraji obce. Dětem je k dispozici velká zahrada se vzrostlými stromy, prolézačkami a pískovištěm.

Školka má dvě oddělení. Pro školní rok 2017/2018 bylo zapsáno 46 dětí.

Mateřská škola pracuje podle školního plánu „Svět očima dětí“, který vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.

Děti mají bohatou kulturní náplň – navštěvujeme divadelní představení, zapojujeme se do soutěží pořádaných základní školou, vystupujeme na společných veřejných besídkách. Pořádáme besídky pro rodiče, pěší túry, výlety, cesty za pohádkovými postavami a mnohé další akce.

Provozní doba

 • pondělí-pátek
 • 6.30 – 16.30 hod

Zaměstnanci

 • Bc. Jana Smetanová – zástup. řed. školy
 • Jedličková Lenka, Koubíková Jaroslava, Lesinová Jaroslava, Řásná Jitka – učitelky
 • Kotková Alena – školnice
 • Brázová Jaroslava – uklízečka

Naše škola je zapojena do projektů

 • škoda v pohoděŠkoda v pohodě
 • Google AppsGoogle Apps for Education
 • Ovoce do školOvoce do škol
 • iTecEnglish in Action Week
 • iTecSeznam se bezpečně
 • iTecACES