Mateřská škola

Mateřská škola sídlí v samostatné budově v klidné části na okraji obce. Dětem je k dispozici velká zahrada se vzrostlými stromy, prolézačkami a pískovištěm. Školka má dvě oddělení. Pro školní rok 2017/2018 bylo zapsáno 46 dětí. Mateřská škola pracuje podle školního plánu "Svět očima dětí", který vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Děti mají bohatou kulturní náplň - navštěvujeme divadelní představení, zapojujeme se do soutěží pořádaných základní školou, vystupujeme na společných veřejných besídkách. Pořádáme besídky pro rodiče, pěší túry, výlety, cesty za pohádkovými postavami a mnohé další akce. Provozní doba
  • pondělí-pátek
  • 6.30 - 16.30 hod
Zaměstnanci Zástupce ředitele pro MŠ - Bc. Jana Smetanová Učitelky: Mgr. Lenka Jedličková Jaroslava Lesinová Mgr. Iva Veselá Školnice: Alena Kotková Uklízečka: Jaroslava Brázová

Naše škola je zapojena do projektů

  • škoda v pohoděŠkoda v pohodě
  • Google AppsGoogle Apps for Education
  • Ovoce do školOvoce do škol
  • iTecSeznam se bezpečně
  • iTecAktivní škola