Přijímací řízení na střední školy

Přijímací řízení na střední školy

Informace k jednotným přijímacím zkouškám 2023

Naše škola je zapojena do projektů