Přijímací řízení na střední školy

Přijímací řízení na střední školy

Harmonogram přijímacího řízení 2022

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Naše škola je zapojena do projektů