Z Naeradec

Zápis pro ukrajinské děti a žáky do MŠ a 1.třídy na školní rok 2022/2023

22.05.2022

Zápis pro ukrajinské děti a žáky

Naše škola je zapojena do projektů