Z Naeradec

Zahájení školního roku 2020 / 2021

24.08.2020

Slavnostní zahájení školního roku pro prvňáčky spolu s jejich zákonnými zástupci a prarodiči proběhne 1. 9. 2020 v tělocvičně školy od 7.30 hod. Doprovod prvňáčků musí mít roušky.

Žáci 2. – 9. třídy budou přivítáni ve svých třídách od 7.20 hod. svými třídními učiteli. Rodiče žáků 2. až 9. třídy nemají přístup do školy povolen.

Naše škola je zapojena do projektů