Z Naeradec

Týden zimních sportů – MŠ

07.01.2020

20. – 24. 1. Seznamování se zimními sporty. Rozvíjení pohybových dovedností.

Naše škola je zapojena do projektů