Z Naeradec

Tčídní schůzky a schůze rodičů

28.04.2019

Schůze rodičů bude v pondělí 29. 4. od 16:00 hodin ve školní jídelně.

Třídní schůzy budou v pondělí 29. 4. od 16:30 hodin.

Naše škola je zapojena do projektů