Z Naeradec

Šel zahradník do zahrady

29.02.2020

23.-27.3. květinový týden. Poznávání jarních květin a společné sázení na záhonku MŠ.

Akce „rozkvetlý chodník “ – kreslení křídami spolu s žáky ZŠ

Naše škola je zapojena do projektů