Z Naeradec

Provoz ZŠ od 17. 5. 2021

14.05.2021

Od 17. 5. 2021 je povolena osobní účast všech žáků I. a II. stupně ZŠ bez rotací. Výuka bude probíhat podle zářijového rozvrhu, který se dá zobrazit v Bakalářích. Žáci i zaměstnanci školy jsou povinni nosit ochranu nosu a úst, jako tomu bylo při rotační výuce. Žáky si ráno vyzvednou vyučující před školou u stanoviště každé třídy.

Žáci budou testování 1x týdně. Každé pondělí nebo 1. den nástupu do školy. Výjimku z testování mají žáci s potvrzením o negativním výsledku testu nebo žáci, kteří v předchozích 90 dnech prodělali onemocnění COVID – 19.  

Naše škola je zapojena do projektů