Z Naeradec

Provoz ZŠ od 10. 5. a MŠ od 7. 5.

05.05.2021

Provoz MŠ bude plně obnoven (pro obě oddělení) v pátek 7. 5. 2021.

V ZŠ mají od pondělí 10. 5. 2021 prezenční výuku žáci 1., 5. třídy na prvním stupni a 6., 9. třídy na druhém stupni. Ostatní žáci mají distanční výuku.

Podmínky pro prezenční výuku:

  • Zachování homogenních skupin (celé třídní kolektivy)
  • Týdenní rotace tříd
  • Zachování homogenních skupin i ve školní družině – pro žáky z 1. stupně je ŠD v provozu – podle předběžné domluvy s rodiči.

Naše škola je zapojena do projektů