Z Naeradec

Provoz školy, školky a školní družiny od 1. 3. 2021

27.02.2021

Na základě rozhodnutí vlády nebude od 1. 3. 2021 škola, mateřská školka a školní družina v provozu.

První a druhý ročník ZŠ se budou vzdělávat distančně.

Tento stav bude platit do odvolání.

METODICKÉ DOPORUČENÍ MŠMT PRO VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM:

„Synchronní výuka na 1. st. by neměla trvat déle než jednu hodinu. Vhodné je střídat “on-line” setkání se samostatnou prací, případně zařadit na konec dne opět společné on-line shrnutí. Vzhledem k věku žáků není reálné a správné, aby on-line výuka probíhala ve stejném rozsahu dle obvyklého rozvrhu či aby byla pouhým on-line přenosem “frontálního učení”. Stejně tak však zásadně nestačí, aby byly žákům pouze jednou týdně zaslány seznamy úkolů s termínem odevzdání. Důležité je udržovat s žáky každodenní kontakt.“

Naše škola je zapojena do projektů