Z Naeradec

Provoz školy od 4. 1. 2021 do 10. 1. 2021

28.12.2020

Vážení rodiče, Vláda České republiky vydala krizové opatření, kterým se opět omezuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání v období do 10. ledna 2021.

  1. Ve škole budou přítomni pouze žáci 1. a 2. třídy.
  2. Učitelky si žáky vyzvednou před budovou školy u jednotlivých cedulí – musí být zachovaná homogenita skupin (žáci jednotlivých tříd se osobně nekontaktují mezi sebou).
  3. Výuka bude probíhat v kmenových třídách, ale žáci 2. třídy budou využívat WC na 2. stupni, žáci 1. třídy budou využívat WC na 1. stupni.
  4. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (ochranné štíty nelze používat – dle informace KHS štíty nezajišťují dostatečnou ochranu dýchacích cest).
  5. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti, učitelé zajistí jinou formu výuky v hodinách HV a TV.
  6. Budou dodržována doporučená hygienická opatření (časté větrání – prosíme o vhodné oblečení žáků, časté mytí rukou, atd.)
  7. Provoz ŠD bude zajištěn v homogenních skupinách stejně, jako byl zajištěn provoz od 18. listopadu 2020.
  8. ŠJ bude také v provozu – výdej obědů bude zajištěn pro žáky, kteří se vzdělávají prezenčně v prostorách školní jídelny. Pro ostatní žáky, zaměstnance školy a další přihlášené strávníky bude prostřednictvím výdejního okénka.
  9. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. V případě zájmu kontaktujte ředitelku školy (tel. 733 322 943).
  10. Žáci, kteří vrátili půjčené notebooky a tablety, si je mohou v pondělí 4. ledna 2021 opět půjčit. Prosíme rodiče, aby kontaktovali vedení školy na tel. čísle 733322943.

Sledujte prosím webové stránky naší školy. Pokud nastanou změny, budeme vás informovat.

 

Ing. Bc. Jana Beránková, ředitelka školy

Naše škola je zapojena do projektů