Z Naeradec

Přechod emailů ZŠ Načeradec

05.05.2020

Dotazy ohledně funkce školních emailů zasílejte na pavel.jakubuv@zsnaceradec.cz

Došlo i ke změně hesla na třídní email nové heslo je s velkým prvním počátečním písmenem.

Tedy například:

Staré heslo: postupice4578

Nové heslo: Postupice4578

Naše škola je zapojena do projektů