Z Naeradec

Informace o provozu MŠ

25.05.2020

Vážení rodiče,

od pondělí 25. 5. 2020 byl obnovený provoz mateřské školy u obou tříd podle souboru hygienických a bezpečnostních pokynů MŠMTpro školy.

Je stále povinností odevzdat

  • podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a o osobách s rizikovými faktory
  • informovat vedení, pokud by se u dítěte objevily tyto příznaky
  • dodržovat další hygienická opatření, se kterými jste byli seznámeni

 

Vedení školy

Ochrana zdraví – dokument

 

 

Naše škola je zapojena do projektů