Z Naeradec

Zápis do MŠ

16.04.2020

Na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-191

proběhne zápis do MŠ Načeradec  na školní rok 2020/2021

bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve dnech 2. až 16. května 2020.

Všechny potřebné dokumenty si můžete stáhnout zde na webových stránkách

nebo vyzvednout přímo v MŠ – vždy po telefonické domluvě (tel. č. 734 362 072)

Dokumenty – žádost o přijetí, čestné prohlášení k očkování a kopii očkovacího průkazu (netýká se dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání), udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů (GDPR) a kopii rodného listu – vyplněné a podepsané doručte do naší MŠ jedním z následujících způsobů:

do datové schránky školy (ID biimdvh)

emailem: zs@zsnaceradec.cz (nutný elektronický podpis)

poštou – obyčejný dopis! – na adresu školy: Lhotecká 270, 257 08 Načeradec (nutné doručení poštou do 16. 5. 2020)

do schránky u základní školy (vchod u ŠJ) – obálku nutné zalepit a označit ZÁPIS 2020

Po dodání všech potřebných dokumentů vám bude přiděleno registrační číslo, které obdržíte e-mailem, SMS zprávou nebo jiným dohodnutým způsobem.

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno dne 29. 5. 2020 vyvěšením seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na informační tabuli u MŠ a na webových stránkách školy. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno na vaši korespondenční adresu nebo jiným dohodnutým způsobem doručení.

Ing. Bc. Jana Beránková, ředitelka školy

Potřebné dokumenty:

Žádost o přijetí

Čestné prohlášení

Udělení souhlasu

Naše škola je zapojena do projektů