Z Naeradec

Žákyně z 9. třídy úspěšně převzaly terezínskou štafetu

12.08.2013

stafeta Víkend od 9. března do neděle 11. března strávily 3 žákyně z 9. třídy (Kačka Kupsová, Vája Dědková a Míša Šimánková) v doprovodu p. uč. Fišerové v Terezíně, kde se konalo 3. kolo soutěže Převezměte terezínskou štafetu. Soutěž pořádá pražská Přírodní škola ve spolupráci s Židovským muzeem, Památníkem Terezín a Terezínskou iniciativou. Je zaměřena na život a tvorbu terezínských dětí, které v terezínském ghettu žily za 2. světové války. Soutěže se zúčastnilo 45 soutěžících v 9 týmech. Do Terezína se sjeli žáci základních a středních škol z celé republiky. Průběh soutěže byl co nejvíce přizpůsoben autentickému životu dětí v ghettu.

Účastníci se sešli na pražském Hlavním nádraží. Děti po registraci obdržely visačku se svým transportním číslem. Po celou dobu je vedli průvodci v dobových kostýmech. Večer se všechny týmy seznámily a zazpívaly si dobové písně nebo písně, které se k tématu vázaly. Druhý den si týmy prostřednictvím hry Toulky Terezínem vyzkoušely obtížný pohyb ghettem a zároveň poznaly důležitá místa. Odpoledne všichni navštívili muzeum ghetta, kde zavzpomínali i na chlapce, kteří byli za války autory časopisu Vedem. Na jejich tvorby všechny týmy navázaly v předchozím kole soutěže, kdy tvořily obdobné časopisy. Po návštěvě muzea se skupiny soutěžících pustily do umělecké tvorby. Na základě příspěvků ze zmíněného časopisu děti nacvičily divadelní scénky, zhudebňovaly básně nebo se přímo ve městě věnovaly kresbě. Večer soutěžící čekala zážitková hra. Každý tým se snažil zachránit jednoho svého člena, který byl zařazen do transportu.

Neděle byla věnována setkání s pamětníky ghetta. Se soutěžícími prošli i místa, která jsou běžně veřejnosti nepřístupná. Zde si vyslechli vyprávění Tommyho Karase a Tomana Broda. Na dvoře bývalých Drážďanských kasáren se v době ghetta hrávala fotbalová liga. Zde si 2 týmy symbolicky zahrály zápas, do kterého se dokonce zapojil i bývalý ligový hráč Tommy Karas. V Magdeburských kasárnách soutěžící předvedli svá představení a pokračovali v besedě s pamětníky. Program byl zakončen na kolejích bývalé vlečky, kudy byla většina vězňů deportována do vyhlazovacích táborů. Zde si děti na památku deportovaných zapálily svíčku. Do Prahy se vrátily v neděli v podvečerních hodinách.

Víkend byl náročný, pro děti plný dojmů, zážitků a nových informací. Soutěžily ve znalostech i kreativitě či nápaditosti. Tým, ve kterém byly dívky z načeradecké školy, se v tomto kole soutěže umístil na 1. místě. Gratulujeme. Celá soutěž byla slavnostně zakončena 20. června v Praze.

V tomto školním roce 2013/2014 se pokusíme navázat na práci předchozích žáků a pokračovat v hledání stop po „zmizelých sousedech“, čili lidech, jejichž život skončil v koncentračních táborech. Chtěli bychom se blíže seznámit s osudy rodin židovských spoluobčanů především za 2. světové války.

Naše škola je zapojena do projektů

  • škoda v pohoděŠkoda v pohodě
  • Google AppsGoogle Apps for Education
  • Ovoce do školOvoce do škol
  • iTecEnglish in Action Week
  • iTecSeznam se bezpečně
  • iTecACES