besidka

Velikonoční besídka

Slunečné nedělní odpoledne 17. března 2013 načeradská škola využila opět po roce pro pořádání Velikonoční besídky. Jarní nálada byla vdechnuta mezi všechny přítomné rodiče, prarodiče a přátele školy, kteří přišli zhlédnout vystoupení dětí jak z mateřské školy, tak i žáků všech tříd školy základní. Organizátorem této tradiční akce bylo vedení školy spolu se Sdružením rodičů a přátel školy.

Pod vedením třídních učitelů a učitelek z mateřské školy byla předvedena veřejnosti zdařilá vystoupení, mnohdy i na profesionální úrovni. Na jevišti se střídaly taneční, pohádkové, komické i vážné ukázky a všechny děti předváděly svá vystoupení s patřičnou zodpovědností. Jednotlivá vystoupení uváděli vycházející deváťáci, kteří zde plnili zároveň roli konferenciérů. Díky výbornému ozvučení, které zajistil místní divadelní soubor, byl dojem z celého programu ještě lepší.

Jak besídka probíhá?

Odměnou všem účinkujícím byl nejen veliký potlesk z obecenstva, ale i vlastní radost z vydařeného vystoupení.
Velikonoční atmosféru podtrhla krásná výzdoba sálu a prodejní velikonoční výstava, kterou uspořádaly pracovnice ŠD a MŠ. Malovaná vajíčka, perníčky, pomlázky, košíčky ze sena, koláčky a jiné hezké věcičky – zkrátka vše, co k největšímu křesťanskému svátku – Velikonocům patří, šly rychle na odbyt.

Akci provázela tombola pro děti, kterou dotovali rodiče a sponzoři a připravili ji organizátoři besídky. Počet cen značně převyšoval zájem. V budoucnu budeme uvažovat o více cenách. Součástí akce bylo i občerstvení, takže nikomu nic nechybělo.

Velikonoční besídka se skutečně velmi vydařila a největší odměnou všem dospělým byla upřímná radost dětí.

Závěrem je nutné poděkovat všem organizátorům, učitelům, kteří se žáky vystoupení nacvičili (a odvedli velký kus práce), členům SRPŠ, kteří vydatně pomohli při přípravě, zajištění občerstvení a tomboly a především velký dík dětem za jejich krásná vystoupení.

Naše škola je zapojena do projektů

  • škoda v pohoděŠkoda v pohodě
  • Google AppsGoogle Apps for Education
  • Ovoce do školOvoce do škol
  • iTecEnglish in Action Week
  • iTecSeznam se bezpečně
  • iTecACES