itec

Projekt iTec – Třída budoucnosti

Od začátku dubna 2013 žáci ze 7. a 9. třídy ZŠ a MŠ Načeradec poznávali, jak by mohla vypadat výuka ve třídě budoucnosti.

Načeradecká škola se stala jednou ze 7 českých základních a středních škol, které se v tomto pololetí zapojily do velkého evropského projektu iTEC.

itecProjektu iTEC – Innovative Technologies for an Engaging Classroom – se účastní 27 partnerů včetně 15 evropských ministerstev školství. Projekt řízený organizací European Schoolnet, do kterého Evropská komise investuje v průběhu čtyř let téměř 9,5 milionů eur, se snaží načrtnout možné trendy vývoje výuky na evropských školách a následně je vyzkoušet v praxi.

Základem projektu jsou obecné výukové scénáře, které učitelé přetvoří v konkrétní výukové plány. Klade se důraz na využívání moderních technologií, které lze využít v běžné výuce. Dalším předpokladem pro práci na scénáři jsou zdarma dostupné on-line aplikace.

Kromě technologie museli žáci především zapojit svou tvořivost a schopnost pracovat v týmu. Role učitele byla během projektu především koordinační. Stal se průvodcem, rádcem a poskytoval podporu.Dvě třídy načeradecké školy nezávisle na sobě pracovaly na úkolu objasnit fyzikální jev zvaný difúze. Hned na počátku projektu byli rozděleni do týmů pomocí aplikace TeamUp. Své hlavní myšlenky a nápady k projektu ztvárnili v programu myšlenkových map MindMeister.

Informace na téma difúze vyhledávali pomocí internetu, ale samozřejmě je doplnili i vlastní názornou ukázkou pokusu. Jednotlivé kroky zaznamenávali v blogu na svých webových stránkách projektu.

Výstup 7. třídy

Fotografie a filmové záběry svých výsledků sami sestřihali, upravili a umístili na kanál Youtube.

Výsledkem jejich projektu bylo vytvořené a sestřihané video, ve kterém vysvětlují a názorným pokusem předvádí fyzikální jev difúzi.


autor videa: Jakub Starec, žák 7.třídy

Webové stránky jednotlivých tříd

Prezentace projektu v médiích

Díky projektu iTEC zjistili, že počítač a internet lze využít i k zábavným formám výuky a nabízí široké využití IT nástrojů i v běžné výuce.

Jelikož pracovní prostředí všech online IT nástrojů bylo v anglickém jazyce, žáci si mohli procvičit a prohloubit znalosti cizího jazyka. Navíc poznali, jak je důležité umět spolupracovat v týmu. Získané zkušenosti, znalosti a dovednosti jistě obohatí jejich profesní předpoklady do budoucna.

TeamUP

Co projekt přinesl žákům?

Nejdříve jsme se rozdělili do skupin pomocí programu TeamUp. Pak takto rozděleni jsme se přesunuli k programu MindMeister kde jsme vytvořili myšlenkovou mapu, která nám pomohla si postupně připravit celý projekt. Potom jsme si nafotili a natočili video jak difuze probíhá. Následně jsme si založili svůj kanál na You Tube a tam to video prezentovali. Naučili jsem se spoustu zajímavých věcí o difuzi a to že ji i používáme vlastně každý den. 

VII. třída

———————————————————————————————————————————————————————————–

Díky projektu iTec jsme si prošli řadou softwarů, které nám pomáhaly.  Ze začátku to byl TeamUp, který nám pomohl rozdělit nás na týmy a vyznat se v nich. Je lehce ovladatelný a graficky přijatelný. Už v jednotlivých týmech jsme se přesunuli na Mindmeinster. Ten nám sloužil k vyznání se v difuzi. Přišlo video, kde jsme měli dokázat difuzi. Seznámili jsme se s PopCorn Makerem. Je to lehce ovladatelná a lehce přístupná aplikace na úpravu videí od společnosti Mozilla. Veškerou dokumentaci jsme psali přes CMS WordPress na našem blogu, naučili jsme se tak základy publikování informací na internetu.

IX. třída

Naše škola je zapojena do projektů

  • škoda v pohoděŠkoda v pohodě
  • Google AppsGoogle Apps for Education
  • Ovoce do školOvoce do škol
  • iTecEnglish in Action Week
  • iTecSeznam se bezpečně
  • iTecACES