projekty

Projekty

projekt

„CESTOU PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ NAPŘÍČ STŘEDOČESKÝM KRAJEM“
„PODBLANICKÉ CENTRUM TECHNICKÝCH OBORŮ“

Cedule500

Stručný obsah projektu:
Projekt svou povahou kopíruje potřebu na celorepublikové úrovni, nejen ve Středočeském kraji, a tou je potřeba posílení přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách. V návaznosti na podporu realizace kurikulární reformy škol poskytne investiční a neinvestiční podporu s cílem zvýšení atraktivity výuky na odborných školách, zvýšení motivace a zájmu žáků ZŠ a jejich zapojení  do  studia  přírodovědných  a  technických  oborů.  Dále  dojde  k  propojení  počátečního vzdělávání se zaměstnavateli v regionu, a tudíž sladění požadavků trhu práce a obsahu vzdělávání budoucích absolventů. Neméně důležitá je podpora výuky odborných předmětů v cizích jazycích, a to formou tvorby cizojazyčných slovníků.

Projekt je již ukončen. Byl realizován ve spolupráci se SPŠ Vlašim.

Více informací

Program podpory digitalizace škol

projekt_ppds-2Cíle programu
podpora využívání digitálních technologií ve výuce
podpora aktivních ředitelů škol a učitelů ve snaze využívat digitální vzdělávací technologie
popularizace využívání digitálních vzdělávacích technologií mezi učiteli, dětmi, rodiči i veřejností
podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
zvyšování motivace firem ke společenské zodpovědnosti

více informací

 

EUROREBUS

eurorebus13

 

 

 

 

 

Účast školy v projektu Recyklohraní

recyklohrani Co je to recyklohraní?

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

 

 

SOUTĚŽ SAPERE – vědět, jak žít

sapere SAPERE je mezinárodní nezisková organizace – sdružení se sídlem v Bruselu, které sdružuje partnerské organizace napříč Evropou.

Soutěž klade důraz na rozvoj teoretických a praktických znalostí z oblasti zdravé výživy včetně zdravého životního stylu a doplňuje tak vhodně výše uvedenou podporu rozvoje chuťových a dalších smyslů.

 

 

 

Ovoce do škol

ovoce1

Naše škola se účastní evropského projektu Ovoce do škol s finanční podporou Evropské unie.

více informací

Naše škola je zapojena do projektů

  • škoda v pohoděŠkoda v pohodě
  • Google AppsGoogle Apps for Education
  • Ovoce do školOvoce do škol
  • iTecEnglish in Action Week
  • iTecSeznam se bezpečně
  • iTecACES