Z Naeradec

Zahájení školního roku

31.08.2019

Vážení rodiče.
Upozorňujeme, že i vzhledem k probíhající rekonstrukci  v budově školy
zahájíme školní rok slavnostním shromážděním žáků a rodičů
v tělocvičně školy dne 2.9. od 7,30 hod.

Při slavnostním zahájení  škol. roku 2019/20 přivítáme společně s patrony naše nové žáky 1. třídy.

Naše škola je zapojena do projektů