Z Naeradec

Velikonoční besídka

31.03.2019

7. 4. od 13:00 se koná v tělocvičně ZŠ Velikonoční besídka s prodejní výstavou. Vystoupí děti z obou tříd MŠ a žáci ZŠ.

Naše škola je zapojena do projektů