Z Naeradec

Uzavření mateřské školy

11.05.2021

Provoz mateřské školy bude do 16. 7. 2021.

V době od 19. 7. – 31. 8. 2021 bude mateřská škola uzavřena. Mateřská škola bude znovu v provozu od 1. 9. 2021.

V době letních prázdnin od 25. srpna 2021 bude možné využít na základě vzájemné dohody mateřskou školu v Pravoníně. 
 
 

Ing. Bc. Jana Beránková, ředitelka školy

Naše škola je zapojena do projektů