Z Naeradec

Světový den pozdravů – MŠ

28.10.2019

V rámci multikulturní výchovy budeme 21.11. poznávat kamarády po celém světě.

Naše škola je zapojena do projektů