Z Naeradec

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022

26.08.2021

Vážení rodiče, milé děti, školní rok 2021/2022 zahájíme ve středu 1. 9. 2021.

Slavnostní zahájení školního roku pro prvňáčky spolu s jejich zákonnými zástupci a prarodiči proběhne 1. 9. 2021 v tělocvičně školy od 7.30 hod. Doprovod prvňáčků musí ve společných prostorách používat ochranu úst a nosu (respirátor). Po slavnostním přivítání budou žáci testováni (prosíme rodiče, aby při testování svému dítěti pomohli).

Žáci 2. – 9. ročníku se po příchodu do budovy v šatnách přezují a odejdou za dohledu třídních učitelů do kmenových tříd, kde od 7:20 hod proběhne testování antigenními testy a budou přivítáni svými třídními učiteli. Rodiče žáků 2. až 9. třídy nemají přístup do školy povolen.

(Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.)

Podrobné informace k testování a k provozu škol ve školním roce 2021/2022 naleznete v přiloženém dokumentu.

priloha_938394728_2_MŠMT_Manuál k provozu škol a testovaní.pdf (744458)

 

Provoz Školní družiny bude ve středu 1. září do 13 hodin.

Naše škola je zapojena do projektů