rada

Školská rada

Za pedagogické pracovníky byly zvoleny do Školské rady

Bc. Jana Smetanová
Mgr. Marie Fišerová
Mgr. Martina Ctiborová

Zástupci zvolení zřizovatelem

Petr Peška

Jana Peclinovská

Kateřina Hlaváčková

Za zákonné zástupce žáků školy byli zvoleni

Lucie Felisová
Kateřina Jandová
Petra Lavírová

Naše škola je zapojena do projektů

  • škoda v pohoděŠkoda v pohodě
  • Google AppsGoogle Apps for Education
  • Ovoce do školOvoce do škol
  • iTecEnglish in Action Week
  • iTecSeznam se bezpečně
  • iTecACES