Z Naeradec

Školní výlet – MŠ

01.05.2018

V pátek 25.5. pojedeme na školní výlet do ZOO Tábor – Větrovy. Vybíráme 100,- Kč (doprava bude hrazena z prostředků SRPDŠ).

Naše škola je zapojena do projektů