Z Naeradec

Seznam přijatých uchazečů do MŠ

25.04.2014

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 písm. b a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším  odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Načeradec, okres Benešov:

Výsledková listina

Naše škola je zapojena do projektů

  • škoda v pohoděŠkoda v pohodě
  • Google AppsGoogle Apps for Education
  • Ovoce do školOvoce do škol
  • iTecEnglish in Action Week
  • iTecSeznam se bezpečně
  • iTecACES