Z Naeradec

Ředitelské volno

03.10.2019

V pátek 4. 10. 2019 ředitelka školy uděluje ředitelské volnov základní škole z důvodu celodenního přerušení dodávky pitné vody. Mimo provoz bude i školní jídelna. Školní družinu je možné využít jen v nejnutnějších případech – nutno domluvit s vedoucí vychovatelkou (tel. 731 026 823) – 6:30 až 13 hodin. Mateřská škola bude v provozu.

Naše škola je zapojena do projektů