Z Naeradec

Provoz školy od 7. 12. 2020

03.12.2020

Vážení rodiče,

v týdnu od 30. 11. 2020 byla obnovena prezenční výuka pro všechny žáky 1. stupně a 9. třídy. Začali jsme realizovat tzv. rotační prezenční výuku žáků 6.,7. a 8. třídy – v týdnu od 30. 11. 2020 se začali prezenčně vzdělávat žáci 7. třídy. Stále není možné zachovat rozvrh pro prezenčně vzdělávané žáky v původní podobě, jak byl daný na začátku školního roku. Nesmí se spojovat jednotlivé třídy ani na předměty výchovného charakteru, ani v družině. Musí být stále zachovaná homogenita tříd. I v příštím týdnu (od 7. 12. 2020) budeme vyučovat podle změněných rozvrhů, se kterými vás seznámili  třídní učitelé. Prezenčně se budou vzdělávat žáci 1. stupně, 9. třídy a žáci 6. a 8. třídy. Sedmá třída se bude vzdělávat distančně. Školní družina stále zůstává v nastaveném režimu pro žáky 1. a 2. třídy, tento provoz již probíhá (včetně zajištění ranní družiny). Z personálních důvodů nemůžeme mít provoz ŠD pro třetí až pátou třídu. Máme zajištěný pedagogický dohled pro žáky třetí až páté třídy. Dohled je nastavený na základě vzájemné domluvy mezi třídními učitelkami a rodiči. K dojíždění do školy je možné využívat školní autobus.

Děkuji žákům i pedagogům za vzorné dodržování všech nastavených opatření (např. při příchodu před školu dodržování daných míst ke shromažďování jednotlivých tříd, kde si je vyzvedávají učitelé, mytí rukou, nošení roušek, dodržování rozestupů, respektování stanoveného rozpisu na výdej obědů, časté větrání, atd.).  Věřím, že i v příštím týdnu všichni budou nastavená pravidla respektovat a provoz školy bude probíhat bez problémů.

Jsem ráda, že se do školy mohou vrátit další žáci a doufám, že se situace zlepší tak, abychom mohli ve škole přivítat všechny naše žáky za normálního provozu.

Jana Beránková, ředitelka školy

Naše škola je zapojena do projektů