Z Naeradec

Provoz školy od 30. 11. do 4. 12. 2020

26.11.2020

Vážení rodiče, provoz školy v týdnu od 30. 11. do 4. 12. 2020 bude probíhat pravidelná prezenční výuka pro žáky 1. stupně, 7. a 9. třídy. Ostatní žáci (6. a 8. třídy) budou pokračovat distančně podle nastaveného rozvrhu.  V současné situaci není možné zachovat rozvrh pro prezenčně vzdělávané žáky v původní podobě, jak byl daný na začátku školního roku. Nesmí se spojovat jednotlivé třídy, ani na předměty výchovného charakteru, ani v družině. Musí být stále zachovaná homogenita tříd. Z tohoto důvodu jsme museli změnit rozvrhy, se kterými vás seznámili třídní učitelé. Školní družina zůstává v nastaveném režimu pro žáky 1. a 2. třídy, tento provoz již probíhá (včetně zajištění ranní družiny). Z personálních důvodů nemůžeme mít provoz ŠD pro třetí až pátou třídu. Z tohoto důvodu jsme zjišťovali zájem o pedagogický dohled u třetí až páté třídy a dohled je nastavený na základě vzájemné domluvy mezi třídními učitelkami a rodiči. Od pondělí 30. 11. začne opět  jezdit školní autobus. Chci touto cestou poděkovat všem pedagogickým pracovníkům za ochotu pomoci při zajištění dohledu a nově nastaveného provozu školy.

V týdnu od 7. 12. 2020 do 11. 12. 2020 se bude 7. třída vzdělávat distančně a prezenční výuky se zúčastní žáci 6. a 8. třídy.

Prosím žáky, aby respektovali opatření daná již při příchodu před školu. Pomocí cedulí budou jasně daná místa shromažďování žáků jednotlivých tříd, kde si je budou vyzvedávat učitelé. Přicházejte prosím před školu v 7:10 hodin, kdy již na vyhrazených místech budou učitelé jednotlivých tříd. Je nutné dodržovat i další opatření (mytí rukou, nošení roušek, dodržování rozestupů). Přizpůsobte prosím svoje oblečení podmínce častého větrání.

Jsem ráda, že se do školy mohou vrátit další žáci a doufám, že se situace zlepší tak, abychom mohli ve škole přivítat všechny naše žáky za normálního provozu.

Jana Beránková, ředitelka školy

Naše škola je zapojena do projektů