Z Naeradec

Provoz školy od 3. 5. 2021

30.04.2021

  • Vycházíme z doporučení a opatření MŠMT a MZ

Nastavení rotační výuky (střídavé týdny prezenční a distanční výuky):

od pondělí 3. 5. 2021 mají prezenční výuku žáci 2., 3., 4. třídy. Nově začínají mít prezenční výuku i žáci z 2. stupně. V týdnu od 3. května budou mít prezenční výuku žáci 7. a 8. třídy. Ostatní žáci mají distanční výuku.

Podmínky pro prezenční výuku:

  • Zachování homogenních skupin (celé třídní kolektivy)
  • Týdenní rotace tříd
  • Zachování homogenních skupin i ve školní družině – pro žáky z 1. stupně je ŠD v provozu – podle předběžné domluvy s rodiči.

Naše škola je zapojena do projektů