Z Naeradec

Provoz školy od 1. 2. 2021 do 14. 2. 2021

28.01.2021

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a
provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném
režimu jako dosud.

Naše škola je zapojena do projektů