Z Naeradec

Předávání vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021

22.01.2021

Vážení rodiče, milé děti,

z aktuálně vydaného doporučení MŠMT týkajícího se předávání vysvědčení vyplývá, že vysvědčení za první pololetí nebo výpis z vysvědčení může škola, vzhledem k omezení osobní přítomnosti žáků na vyučování, předat žákům i po posledním dnu období školního vyučování v prvním pololetí školního roku 2020/2021. Nejpozději však třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Škola však sdělí k 28. lednu 2021 obsah vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení žákovi a zákonným zástupcům.

Výpis z vysvědčení si tedy 28. 1. 2021 převezmou ve škole pouze žáci 1. ročníku a 2. ročníku. Žáci ostatních ročníků budou mít k dispozici hodnocení prospěchu za první pololetí školního roku 2020/2021 v Bakaláři – pololetní klasifikace. Pokud bude mít někdo z rodičů zájem o osobní převzetí výpisu z vysvědčení, domluvte se s třídními učiteli.

Jana Beránková

 

Naše škola je zapojena do projektů