Z Naeradec

Pomáháme školám k úspěchu

30.11.2020

Od školního roku 2020/2021 byla naše škola vybrána a zapojena do projektu Pomáháme školám k úspěchu (PŠÚ). Tento vzdělávací projekt je zaměřený na podporu pedagogických sborů veřejných základních škol. Realizuje ho o.p.s. Pomáháme školám k úspěchu (PŠÚ) a finančně ho zajišťuje Nadace The Kellner Family Foundation. Odborně projekt vede dvacetičlenný tým učitelů, lektorů a pedagogických konzultantů; spolupracuje s cca 60 dalšími lídry z řad učitelů i ředitelů.

Jedním z hlavních cílů projektu je rozvoj kompetence k učení každého dítěte ve třídách zapojených učitelů včetně řízení vlastního učení. Bude rozvíjet kritickou gramotnost každého dítěte. Projekt se společně se zapojenými školami už 10 let učí, jak zařizovat, aby se „každý žák učil naplno a s radostí“. Zaměřuje se zvláště na podporu kritické gramotnosti postavené na čtenářství a pisatelství.

Poskytne podporu lídrů zapojených škol při vytváření kultury podporující učení každého, dětí i dospělých. Intenzivní období podpory bude trvat 3 školní roky (září 2020 – srpen 2023). Připojené školy obdrží každý rok 10 tis. Kč na knihy.

Projekt nabízí připojeným školám zapojení do jedné z lokálních sítí škol PŠÚ a do národní projektové komunity. Učitelé naší školy budou sdílet se zkušenými kolegy z jiných škol deset let shromažďované projektové know how a další společné učení ve výše uvedených oblastech. Budou se navzájem motivovat, podporovat a inspirovat. Projekt poskytuje všem zúčastněným silné odborné zázemí poskytované projektovými pedagogickými konzultanty.

Naše škola je zapojena do projektů