Z Naeradec

Ornitologická vycházka pro žáky ZŠ

04.05.2023

Dne 21. dubna se konala v okolí Načeradce ornitologická vycházka, kterou pro žáky 3. – 5. třídy zorganizovala paní starostka městyse Načeradec. V 8 hodin jsme se sešli s panem ornitologem u místního koupaliště v Olešné. Po krátké úvodní informaci nás pan Vyhnal provedl okolím koupaliště. Při procházce jsme se učili určovat druhy ptáků podle jejich zpěvu. Celá procházka končila u odchytových sítí, kde se podařilo odchytit 3 druhy volně žijících pěvců. Ptáčci byli ornitology změřeni, okroužkováni a vypuštěni zpátky do přírody. Vycházka byla pro všechny velmi zajímavá a poučná. Velké poděkování patří jak paní starostce za zorganizování, tak i panu Ing. Stanislavu Vyhnalovi za pestrý výklad a ukázku práce amatérských ornitologů. 

 

Fotogalerie

Naše škola je zapojena do projektů