Z Naeradec

Organizace výuky na II. stupni

09.10.2020

Vážení rodiče, 

od pondělí 12.10. 2020 dle nařízení MŠMT nastává na 2. stupni základních škol střídavá distanční výuka. Na naší škole bude probíhat následujícím způsobem: 

V týdnu 12.10. – 16.10.: 

Ve škole budou vyučovány 7. a 8. třída podle běžného rozvrhu. 

Distanční formou z domova bude pracovat 6. a 9. třída podle speciálního rozvrhu. 

Po týdnu si třídy formu výuky vždy vystřídají. 

Pro distanční výuku žáci obdrželi speciální rozvrh s hodinami, na které mají žáci povinnost se přihlásit (pokud nebyla s třídním učitelem domluvena jiná forma výuky). Jestliže se k výuce nepřihlásí, nebudou se jí účastnit, vyučující zapíše absenci, kterou je nutné omluvit.  

Domácí práce budou mít žáci zadávány v prostředí Teams, případně jiným způsobem po domluvě s třídním učitelem. Práce bude následně hodnocena učiteli. 

MŠMT na 26. a 27. říjen vyhlásilo v ZŠ, ZUŠ a SŠ dny volna, ve kterých nebude probíhat povinné distanční vzdělávání. Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29.-30.října. 

Naše škola je zapojena do projektů